Bác sĩ Trần Tiến Dũng

06/12/2022


 

 

 

Giới thiệu

“Phương châm làm việc của tôi là cống hiến, phụng sự hết mình cho các bệnh nhân ung thư”   

 

Học vấn

- Học vị: Bác sĩ Chuyên khoa I (BSCKI)

- 1985: Đại học Y Khoa Thái Nguyên

- Đại học Chuyên khoa Sơ bộ tại Bệnh Viện Việt Đức

- 1990 - 1993: Chuyên ngành Phẫu thuật tại Bệnh Viện K Hà Nội 

- 1995: Chuyên Khoa I: Đại Học Y Hà Nội

 

Thâm niên công tác

- 31 năm công tác tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Yên Bái

- 10 năm công tác tại các Bệnh Viện Tư nhân hiện đại 

 

Thành tựu

- Trưởng Khoa Ung bướu

 

 


Bài viết liên quan


Các bài tin khác

Sign up for consulting services

Hello. 👋 Please leave your information. We will contact you as soon as possible.
Đặt lịch khám